Esperal („wszywka” alkoholowa) Bielsko-Biała

Implantacja (wszycie, wszczepienie) Esperalu nie jest postępowaniem, które leczy chorobę alkoholową lecz wymusza abstynencję alkoholową. Jest to środek (lek), którego zastosowanie może przez pewien czas powstrzymywać osobę uzależnioną od picia alkoholu. W ten sposób wymuszona abstynencja może, a nawet powinna skłonić potrzebującego do podjęcia najwłaściwszej drogi, czyli terapii. Osoba z wszytym preparatem powstrzymuje się od wypicia alkoholu znając konsekwencje do których prowadzi reakcja esperal (wszywka) – alkohol. Reakcja ta spowodowana jest nadmiernym gromadzeniem się aldehydu octowego, który jest trucizną około 30 razy silniejszą niż sam alkohol etylowy. W przypadku spożycia alkoholu dochodzi do znacznego wzrostu stężenia aldehydu octowego w organizmie i wystąpienia objawów zatrucia tym związkiem.

Do objawów tych należą:nudności, wymioty, tachykardia (uczucie kołatania serca), niedociśnienie, zawroty głowy, nagłe zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca. Stopień nasilenia objawów zależ od ilości spożytego etanolu. Utrzymuje się on zwykle przez 30 do 60 minut, a nawet przez kilka godzin. W ciężkich przypadkach, gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 125-150 mg/100 ml mogą pojawić się: niewydolność oddechowa, zaburzenia rytmu serca, zawał serca, niewydolność krążenia, utrata przytomności, drgawki, w sporadycznych przypadkach, gdy nie zostanie udzielona pomoc nawet zgon.    

Osoby, które zdecydowały się na wszycie Esperalu powinny pozostać pod stałą opieką specjalistyczną, a jednocześnie systematycznie uczestniczyć w programie leczenia uzależnienia. Pozwala to na uniknięcie nieoczekiwanych powikłań, a po okresie abstynencji „wymuszonej” strachem przed reakcją esperal – alkohol, zapobiegnie powrotowi alkoholika do picia, którego dalszy przebieg, jak pokazuje doświadczenie, ma zdecydowanie groźniejszy przebieg niż przed wszyciem. Zabieg implantacji leku jest bezpieczny i niebolesny, odbywa się w warunkach ambulatoryjnych, wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, najczęściej w okolicy pośladkowej. Tabletki umiejscawia się głęboko w tkance podskórnej, a ranę zmyka szwami, które należy usunąć po 10 dniach.

Niezbędnym warunkiem przeprowadzenia zabiegu jest powstrzymanie się od spożycia alkoholu co najmniej 24 godziny przed wszyciem. Konieczna jest także pełna wiedza pacjenta, potwierdzona podpisem, na temat działania tego leku, możliwych powikłaniach, a przede wszystkim konsekwencjach wypicia alkoholu po wszyciu.
Po zabiegu pacjent nie odczuwa bólu ani dyskomfortu, wymagana jest higiena i pielęgnacja miejsca implantacji. Dawka leku dobierana jest wg masy ciała pacjenta. Okres działania leku można dostosować indywidualnie, a maksymalny czas działania wynosi do roku czasu.
Cena obejmuje koszt wizyty, leku, znieczulenia, wszycia preparatu i usunięcia szwów.