Leczenie hemoroidów

W prowadzonym przeze mnie gabinecie chirurgicznym zajmuje się leczeniem hemoroidów. Problemy z guzkami krwawniczymi, jak w sposób fachowy określa się hemoroidy, to powszechne dolegliwości, które statystycznie dotykają okresowo co drugiego człowieka w Polsce. Przyczyny powstawania tych problemów są rozległe oraz niezależne od wieku pacjenta, choć większy odsetek chorych to osoby starsze. Ważne jest, by w prawidłowy sposób rozpoznać chorobę, a następnie opracować odpowiedni plan leczenia.

Czym są hemoroidy?

Hemoroidy to żylaki odbytu. Umiejscowione są podśluzówkowo w końcowym odcinku odbytnicy i kanale odbytu. Wszyscy ludzie posiadają hemoroidy, ponieważ stanowią one integralną część każdego organizmu. To ukrwione struktury, których zadaniem jest uszczelnianie odbytu oraz kontrolowanie wydalania. Przez większość życia człowieka działają w sposób prawidłowy, jednak w momencie zbyt dużego ukrwienia, które nie może zostać odpowiednio wydalone, pojawia się stan chorobowy. W takiej sytuacji każda wizyta w toalecie może być prawdziwym utrapieniem.

 

Jak leczyć hemoroidy?

Leczenie hemoroidów to złożony proces, który zależy od stopnia zaawansowania choroby. W przeciwdziałaniu powstawaniu żylaków odbytu ważne jest zapobieganie zaparciom oraz prawidłowy proces wypróżniania, na który wpływ ma odpowiednia dieta (przede wszystkim wysokobłonnikowa), a także prowadzenie aktywnego trybu życia. Na tę chorobę dużo mniej narażona będzie osoba dbająca o regularną aktywność fizyczną, w zestawieniu z osobą prowadzącą siedzący tryb pracy. Aktywność fizyczna nie tylko wpływa na powstawanie żylaków, ale również wspomaga proces leczenia powstałych już zmian. W leczeniu hemoroidów ważne jest także leczenie miejscowe polegające na zastosowaniu dostępnych w aptece środków oraz preparatów przeciwzapalnych i znieczulających, które wpływają na zmniejszenie obrzęku oraz złagodzenie objawów choroby żylnej. W przypadku braku poprawy stanu zdrowia pacjenta zastosowanie znajdują proste i małoinwazyjne zabiegi chirurgiczne lub nawet leczenie operacyjne.

 

W prowadzonym przeze mnie gabinecie proponuję Państwu również leczenie hemoroidów za pomocą niebolesnej i małoinwazyjnej metody z użyciem aparatu Hemoron. Istota tej metody polega na działaniu jednobiegunowego, niskonapięciowego prądu na tętnice doprowadzające krew do hemoroidów. Takie postępowanie pozwala na zmniejszenie przepływu krwi w tych tętnicach o 80%, a tym samym powrót hemoroidów do pierwotnej wielkości i zachowanie ich funkcji „uszczelniania” odbytu.