Obdukcje lekarskie

Obdukcje lekarskie, które wykonuję w moim gabinecie są szczegółowe i zawsze poświadczone niezbędną dokumentacją. Wydaję opinie oraz zaświadczenia, a także zajmuję się konsultacją aktualnego stanu zdrowia. Obdukcja może dotyczyć także ewentualnego uszczerbku na zdrowiu, którego pacjent mógł doświadczyć podczas nieszczęśliwego wypadku. Lekarz potwierdza urazy, jakie wystąpiły na ciele osoby poszkodowanej, a następnie je opisuje w stosownej dokumentacji.

Obdukcję można wykonać tylko prywatnie, nie jest to zabieg refundowany przez NFZ. Realizuję ją w moim gabinecie w Bielsku-Białej. Przed przyjściem, zachęcam do kontaktu telefonicznego w celu ustalenia dokładnego terminu spotkania.

Przebieg badania

Tak naprawdę przebieg badania nie jest dokładnie określony. Może zostać wykonane przez każdego lekarza, a więc każdy ma swoje indywidualne metody pracy. Zazwyczaj na początku, lekarz decyduje się na przeprowadzenie wywiadu z pacjentem. W ten sposób poznaje kontekst zdarzenia i wie, na co powinien zwrócić szczególną uwagę w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Lekarz ogląda ciało, skupiając się w szczególności na miejscach urazu. Określa on rodzaj obrażeń, a nawet czas ich powstania. W dokumencie mogą znaleźć się również informacje, mówiące o tym, jakie są ograniczenia związane z wywołanym urazem.

Czym są obdukcje lekarskie?

Obdukcje lekarskie to specjalne zaświadczenia wydawane przez lekarzy po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu lekarskiego, a następnie wykonaniu specjalistycznych badań, które realizowane są na prośbę pacjenta.
Przed wykonaniem obdukcji konieczne jest przedstawienie dokumentu, który potwierdzi tożsamość badanego pacjenta, a także posiadanej przez niego wcześniejszej dokumentacji medycznej.

Jakie informacje znajdują się w obdukcji lekarskiej?

Obdukcja lekarska zawiera podstawowe dane osoby badanej (nr dokumentu tożsamości, wiek, adres zamieszkania). Zaświadczenie musi zawierać też informację o specjalizacji lekarza wykonującego badanie, jego pieczątkę oraz podpis. W dalszej części dokumentu opisane są obrażenia ciała osoby poszkodowanej oraz prawdopodobna przyczyna powstania tych obrażeń. Dodatkowo w obdukcji znajdują się odpowiedzi na pytania:

Kto może wykonywać obdukcje lekarskie?

Co do zasady obdukcję lekarskie może wykonać każdy lekarz. Jeśli jednak takie badanie ma być jednym z dowodów w postępowaniu sądowym, sędzia może zlecić powtórzenie badania, ponieważ dowód w sprawie może stanowić jedynie obdukcja wykonana przez powołanego do tego biegłego. Tym biegłym może być jedynie lekarz medycyny sądowej, który przypisany jest do właściwego Sądu Okręgowego, w którym toczy się postępowanie.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której obdukcję wykonuje się osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Taki dokument ma pomóc ofierze, jeśli nie może ona pozwolić sobie na uzyskanie go od lekarza biegłego, więc nie ma znaczenia czy wystawia go lekarz w prywatnym gabinecie czy jest ono przeprowadzane w ramach kontraktu z NFZ.