Jakie dane zawiera obdukcja lekarska?

Jakie dane zawiera obdukcja lekarska?

Uległeś wypadkowi i chcesz dochodzić odszkodowania? A może potrzebujesz zaświadczenia o swoim stanie zdrowia lub potwierdzenia możliwości terapeutycznych w zakresie jego podreperowania? Zdecyduj się na obdukcję lekarską. Wszystko, co warto o niej wiedzieć znajdziesz w naszym wpisie.

Czym jest obdukcja lekarska?

Obdukcja lekarska jest specyficznym rodzajem badania, w trakcie którego lekarz stwierdza i bada obrażenia ciała pacjenta. Efektem badania jest potwierdzenie doznanych przez pacjenta urazów na piśmie, które automatycznie wchodzi w skład dokumentacji medycznej. Wykonać ją może każdy lekarz.

Co zawiera dokument o obdukcji?  

W wydawanych przez naszych lekarzy obdukcjach znajdują się następujące informacje:

  • dane pacjenta: wiek, adres zamieszkania, dane osobowe,
  • opis okoliczności powstania obrażeń,
  • szczegółowy opis doznanych przez pacjenta obrażeń.

W każdej dokumentacji tego typu znajduje się także niezwykle istotne stwierdzenie o tym, czy obrażenia pacjenta spowodowały u niego naruszenie czynności wewnętrznych narządów. Ważne będzie również, czy naruszenie to trwało krócej, czy dłużej niż siedem dni. W obdukcji lekarskiej stwierdza się także, czy doznane urazy stanowią ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Jaki jest przebieg badania?

Chociaż procedura obdukcji lekarskiej nie ma ustalonego przebiegu, zazwyczaj składa się z dwóch etapów: szczegółowego wywiadu przeprowadzonego przez lekarza z pacjentem oraz dokładnych oględzin ciała, ze szczególnym naciskiem na miejsca urazów. W trakcie oględzin lekarz nie tylko stwierdza, jak bardzo zaistniałe urazy są poważne, lecz również określa, jakie ograniczenia w życiu pacjenta powodują.

Kiedy obdukcja lekarska może być dowodem sądowym w sprawie?

Bardzo często zdarza się, że obdukcje lekarskie stają się dowodami w sprawie toczących się postępowań, związanych na przykład z wypadkiem lub, w drastycznych przypadkach, z pobiciem. Aby jednak dokument taki mógł stanowić dowód dla sądu, obdukcja musi zostać przeprowadzona przez lekarza medycyny sądowej, którego nazwisko znajduje się na liście biegłych Sądu Okręgowego właściwego dla toczącego się postępowania. Do takiego lekarza pacjent może zgłosić się samodzielnie lub może być skierowanym do niego przez policję albo sąd. Lista lekarzy medycyny sądowej jest publiczna.

Nie zawsze konieczność wykonania obdukcji wiąże się z postępowaniem sądowym. Równie często wykonywana jest po to, aby stwierdzić aktualny stan zdrowia pacjenta i zorientować się w możliwościach diagnostycznych oraz terapeutycznych w zakresie jego dalszego leczenia. Na czym polega anoskopia? Przeczytaj na naszym blogu.

Wróć do bloga

Partnerzy

Medycyna praktyczna Mentax Novartis Olympus Polpharma Aqualyx MedTube

Gdzie nas jeszcze znajdziesz?