HEMORON Bielsko-Biała

Jedną z metod leczenia hemoroidów jest leczenie z użyciem aparatu HEMORON. Jest to małoinwazyjna metoda oparta na założeniu, że guzków krwawniczych nie należy usuwać, a wystarczy jedynie przywrócić im pierwotną wielkość. Stan ten osiąga się poprzez działanie prądu jednobiegunowego, niskonapięciowego na naczynia doprowadzające krew do splotów hemoroidalnych. Takie działanie pozwala na zmniejszenie przepływu krwi w naczyniach doprowadzających krew do hemoroidów o około 80%. Pozwala to na uzyskanie ich prawidłowej, pierwotnej wielkości.

hemoron

Zalety metody:

Wskazania i przeciwwskazania:

Wskazaniem do wykonania zabiegu metodą HEMORON jest choroba hemoroidalna w I, II i III stopniu zaawansowania. W IV stopniu choroby wskazania i możliwości leczenia muszą być ocenione indywidualnie. Uzyskuje się również dobre wyniki leczenia u pacjentów z nawrotowymi guzkami krwawniczymi, a także gdy nie uzyskano pozytywnego efektu po leczeniu innymi sposobami, w tym po leczeniu operacyjnym. Leczenie sposobem HEMORON może w szczególności być rozważane w przypadku tych pacjentów u których istnieją przeciwwskazaniach do leczenia operacyjnego. Metoda HEMORON w tym wypadku, ze względu na jej bezpieczeństwo, minimalne obciążenie i ryzyko dla pacjenta jest idealnym rozwiązaniem.

Przeciwwskazaniem do leczenia tą metodą są:

Przygotowanie do zabiegu

W dniach poprzedzających zabieg nie ma konieczności zmiany przyzwyczajeń żywieniowych i trybu życia. W dniu zabiegu, 6 godzin przed nim możliwy jest ostatni lekki posiłek. Pacjent przygotowuje się w domu przy pomocy wlewki z użyciem gotowych preparatów RECTANAL lub ENEMA. Pierwszą wlewkę wykonuje się około 5 godzin przed planowanym zabiegiem, a drugą 2 godziny przed nim.

Zabieg

Zabieg metodą HEMORON trwa około 20 – 30 minut. Wykonywany jest w ułożeniu lewobocznym pacjenta. Przez kanał odbytu wprowadza się anoskop operacyjny umożliwiający zlokalizowanie żylaka odbytu, a następnie przykłada się u jego podstawy kocówki igieł pozwalające na przeprowadzenie właściwego zabiegu. Ponieważ guzki krwawnicze położone są w tej części jelita gdzie nie ma unerwienia czuciowego zabieg przebiega bezboleśnie. Mężczyźni podczas zabiegu mogą odczuwać parcie na stolec i mocz, kobiety, dodatkowo porównują swoje odczucia do napięcia przedmiesiączkowego.

Postępowanie po zabiegu

Bezpośrednio po zabiegu pacjent jest w pełni sprawny, bez dolegliwości, samodzielnie wraca do swoich zajęć i aktywności zawodowej, nie zmienia dotychczasowego trybu życia. Przez kilka dni może odczuwać niewielki ból, mogą wystąpić śladowe krwawienia. W tym czasie powinien jedynie unikać większych wysiłków fizycznych, głównie tych, które zwiększają działanie tłoczni brzusznej. Pierwszych efektów zabiegu można spodziewać się po kilku dniach, a dalsza poprawa następuje w kolejnych tygodniach. Najlepsze wyniki i większą trwałość leczenia uzyskuje się po wykonaniu 2-3 zabiegów w odstępie 4-6 tygodni.


W przypadku nawrotu dolegliwości możliwe jest powtórne wykonanie zabiegu. Skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu z użyciem aparatu HEMORON we wszystkich doniesieniach jest oceniana jako wysoka.