Obdukcje lekarskie Bielsko-Biała

Opinie, zaświadczenia i konsultacje lekarskie mogą dotyczyć aktualnego stanu zdrowia, możliwości diagnostycznych, terapeutycznych bądź oceny ewentualnego uszczerbku na zdrowiu jakiego pacjent doznał w wyniku nieszczęśliwego wypadku i jego następstw.

Obdukcja lekarska jest to specjalistyczne badanie lekarskie przeprowadzone na życzenie osoby poszkodowanej (pokrzywdzonej, pobitej) sporządzone w postaci specjalnego zaświadczenia. Wystawienie takiego zaświadczenia odbywa się po dokładnym zebraniu wywiadu lekarskiego i zbadaniu osoby poszkodowanej. Konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby badanej oraz posiadanej już w tej sprawie wcześniejszej dokumentacji lekarskiej.

Zaświadczenie takie (obdukcja lekarska) zawiera dane dotyczące badanej osoby, m. in. nr dokumentu tożsamości, wieku, adresu zamieszkania. Istotnym jest opis okoliczności w jakich nastąpiły obrażenia ciała i szczegółowy opis tych obrażeń. W dalszej części zaświadczenie zawiera odpowiedzi na m. in. takie pytania jak: jakich obrażeń doznał pokrzywdzony, jaki był mechanizm powstania tych obrażeń, czy obrażenia stwierdzone u pokrzywdzonego spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres trwający krócej czy dłużej niż siedem dni, czy też stanowią ciężki uszczerbek na zdrowiu.