Obdukcje lekarskie

W prowadzonym przeze mnie gabinecie zajmuje się wydawaniem obdukcji lekarskich. Opinie, zaświadczenia i konsultacje mogą dotyczyć aktualnego stanu zdrowia, możliwości diagnostycznych, terapeutycznych bądź oceny ewentualnego uszczerbku na zdrowiu jakiego pacjent doznał w wyniku nieszczęśliwego wypadku i jego następstw.

Czym są obdukcje lekarskie?

Obdukcje lekarskie to specjalne zaświadczenia wydawane przez lekarzy po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu lekarskiego, a następnie wykonaniu specjalistycznych badań, które realizowane są na prośbę pacjenta.

Przed wykonaniem obdukcji konieczne jest przedstawienie dokumentu, który potwierdzi tożsamość badanego pacjenta, a także posiadanej przez niego wcześniejszej dokumentacji medycznej.

Jakie informacje znajdują się w obdukcji lekarskiej?

Obdukcja lekarska zawiera podstawowe dane osoby badanej (nr dokumentu tożsamości, wiek, adres zamieszkania). Zaświadczenie musi zawierać też informację o specjalizacji lekarza wykonującego badanie, jego pieczątkę oraz podpis. W dalszej części dokumentu opisane są obrażenia ciała osoby poszkodowanej oraz prawdopodobna przyczyna powstania tych obrażeń. Dodatkowo w obdukcji znajdują się odpowiedzi na pytania:

Kto może wykonywać obdukcje lekarskie?

Co do zasady obdukcję lekarskie może wykonać każdy lekarz. Jeśli jednak takie badanie ma być jednym z dowodów w postępowaniu sądowym, sędzia może zlecić powtórzenie badania, ponieważ dowód w sprawie może stanowić jedynie obdukcja wykonana przez powołanego do tego biegłego. Tym biegłym może być jedynie lekarz medycyny sądowej, który przypisany jest do właściwego Sądu Okręgowego, w którym toczy się postępowanie.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której obdukcję wykonuje się osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Taki dokument ma pomóc ofierze, jeśli nie może ona pozwolić sobie na uzyskanie go od lekarza biegłego, więc nie ma znaczenia czy wystawia go lekarz w prywatnym gabinecie czy jest ono przeprowadzane w ramach kontraktu z NFZ.